เปิดแล้ว!! อุโมงค์ลอดทางแยกรัชโยธิน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
72 ครั้ง

แชร์โพสนี้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน เพื่อแก้ปัญหาจราจรในเมือง เพิ่มความสุขทุกการเดินทาง พร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนดถึง 3 เดือน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการแก้ปัญหาจราจรเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่ง ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายหลัก ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวทุกมิติ ทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น จึงต้องมีความเข้าใจ

ซึ่งในด้านคมนาคมและขนส่ง เป็นสิ่งสำคัญ และคนไทยต้องรู้ว่าในอนาคต 10 ปีข้างหน้า บ้านเมืองและการแก้ไขปัญหาการจราจรแต่ละปีจะเป็นอย่างไร และใช้งบประมาณเท่าใด ที่ผ่านมาหยุดการแก้ไขแบบยั่งยืนมานาน เพราะโครงการเกี่ยวข้องกับที่ดิน และเกี่ยวข้องกับประชาชน เป็นปัญหาหลัก เนื่องจากโครงการก่อสร้างพื้นฐานหยุดมานาน และมีอีกหลายแยกที่ต้องดำเนินการต่อ จึงขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วยที่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 1,000-2,000 ล้านบาท จึงต้องบรรจุในแผนการก่อสร้างระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันจะมีความหวังและมีอนาคต แต่หากไม่เข้าใจก็จบ

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่จะเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค.ปลายปีนี้ ว่าเดิมจะให้บริการฟรี 3 เดือน แต่จะเพิ่มให้อีก 1 เดือน รวมฟรี 4 เดือน 16 สถานี ซึ่งจะเกิดอย่างนี้อีกต่อไป ถ้าเกิดความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ถนนทุกเส้นย่อมมีปัญหาหมด เมื่อมีโครงการอะไรก็ตามจะลำบาก ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะถนนพี่ต้องผ่านที่ดินของเอกชน มีค่าเวนคืนจำนวนมหาศาล สิ่งเหล่านี้ต้องสอนให้คนมีหลักคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต โดยรัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อหวังอะไรตอบแทนแต่ทำเพื่อประชาชน

สำหรับโครงการอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยังยืน ควบคู่กับการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่จะแล้วเสร็จ เปิดใช้บริการ ภายในปี 63 ซึ่งอุโมงค์ทางลอดดังกล่าวมีขนาด 4 ช่องจราจร แบ่งเป็นขาเข้า และขาออก อย่างละ 2 ช่องจราจร โดยได้นำเทคนิคการก่อสร้างใต้ดินที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ ทำให้ลดเวลาการก่อสร้าง เร็วกว่าแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ 3 เดือน จากเดิมที่จะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.ปี 62 ซึ่งอุโมงค์ทางลอดสามารถรองรับปริมาณรถยนต์เฉลี่ย 2 แสนคันต่อวัน ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่หนาแน่นแนวถนนพหลโยธิน และ ถนนรัชดาภิเษก