ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 27 ต.ค.นี้

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
98 ครั้ง

แชร์โพสนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2561 ว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา