แชร์โพสนี้

มีรายงานด้วยว่าสะพาน กะหลิม-กมลา ร้าวชำรุดด้วยบางส่วน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะลงตรวจสอบความเสียหายเป็นการเร่งด่วนแล้ว

เครดิต Pisit Pichitnantapokin, เสียงประชาชน คนภูเก็ต