จ่อเพิ่มภาษีบุหรี่ อุดหนุนกองทุนบัตรทอง นำเข้าจาก 60 บาทปรับ เป็น 90 บาท

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
108 ครั้ง

แชร์โพสนี้

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 2 ต.ค.นี้ มีรายงานว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอให้ ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตาม ร่าง พ.ร.บ.นี้จะให้จัดเก็บภาษีจากบุหรี่อีกซองละ 2 บาท เพื่อเพิ่มเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกปีละ 3 พันล้านบาท

ด้านโรงงานยาสูบยืนยัน หากกฎหมายผ่านต้องขึ้นราคาบุหรี่ เพราะปัจจุบันผลจากการปรับภาษีบุหรี่รอบล่าสุดทำให้กำไรต่อซอง 7 บาท เหลือแค่ซองละ 10 สตางค์อยู่แล้ว

ทั้งนี้มีการประเมินว่า กรณีบุหรี่ต่างประเทศอาจจะปรับราคาครั้งใหญ่ เพราะโครงสร้างภาษีปัจจุบัน บุหรี่ราคาไม่เกิน 60 บาท คิดภาษี 20% หากราคามากกว่า 60 บาท คิดภาษี 40% หากขึ้นราคาอีก 2 บาท จะทำให้บุหรี่ที่เคยขาย 60 บาท ขยับขึ้นกว่า 90 บาทต่อซอง ตามโครงสร้างภาษี