แชร์โพสนี้

สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดิน เปิดให้บริการวันสุดท้าย ประชาชนแห่เดินทางมาเที่ยวจนแน่นขนัด ปิดฉากสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย รวมระยะเวลา 80 ปี

มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวยังสวนสัตว์ดุสิต ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่าน เนื่องจากเขาดินจะเป็นการเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้าย ซึ่งส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัว โดยพาบุตรหลานมาเที่ยว มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทำให้สภาพการจราจรโดยรอบตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่าค่อนข้างเป็นไปอย่างติดขัด สำหรับประชาชนที่จะสัญจรผ่านเส้นทางโดยรอบสวนสัตว์เขาดิน แนะนำควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง หรือควรใช้บริการรถสาธารณะแทน

โดยสวนสัตว์ดุสิตเปิดให้บริการวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าชมไว้แล้ว แต่อยากขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้าชมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้ จากการสอบถามประชาชน เปิดเผยว่า รู้สึกใจหายที่สถานที่สำคัญของประเทศไทยต้องปิดตัวลง เพราะสวนสัตว์ดุสิตถือเป็นสถานที่ของคนต่างจังหวัดที่เข้ามากรุงเทพมหานคร หลายครอบครัวจะต้องพาลูกหลานมาเที่ยวชม

สำหรับสวนสัตว์ดุสิต แต่เดิมเรียกว่า สวนดุสิต หรือ เขาดินวนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แล้วคณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตให้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพได้จัดการย้ายกวางดาว และสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาจากสวนอัมพร และย้ายสัตว์บางชนิด เช่น จระเข้ ลิง จากสวนสราญรมย์มาไว้ที่เขาดินวนา และได้ขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์ และเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชม และพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2481 และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่า สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย รวมเป็นเวลาที่เปิดทำการมาแล้ว 80 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo