กระทรวงพลังงาน เดินหน้าเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
54 ครั้ง

แชร์โพสนี้

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช (25 ก.ย.) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประเทศชาติมีก๊าซธรรมชาติใช้อย่างต่อเนื่อง สร้างหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงาน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

โดยที่ประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้มีการหารือและเห็นว่าการเปิดประมูลฯ มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เนื่องจากแหล่งปิโตรเลียมทั้ง 2 แหล่งเป็นแหล่งพลังงานหลัก ที่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากกว่า 70% ของประเทศ และกำลังสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2565 ตามแผนต้องหาผู้ประกอบการรายใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปีก่อนสิ้นอายุสัมปทาน แต่ขณะนี้เหลือเวลาเพียงแค่ 3 ปี และหากล่าช้าไปกว่านี้จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ประกอบการที่มาดำเนินการต่อได้ทันเวลา ส่วนระบบสัญญา PSC ที่นำมาใช้ในการประมูลครั้งนี้ได้มีการศึกษา โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด และภายหลังจากยื่นซอง จะใช้เวลาพิจารณา 2 เดือน และคาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียมได้ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ 

ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงจุดยืนชัดเจน สนับสนุนการประมูลให้เกิดความสำเร็จ เพื่อสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง