โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯ ขรก.ในพระองค์ ผิดวินัยร้ายแรง-ไล่ออกจากราชการ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
2,060 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์ ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เหตุทำผิดวินัยร้ายแรง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งนายชัยวรรณ์ สิงห์ขาม ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 งานพระราชพาหนะ ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทาน

เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะเหตุกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ 188/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561