กทม.เตือนประชาชน ห้ามให้อาหารนกพิราบ ฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด 25,000 บาท

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
161 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ผอ.สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เผยกรณีที่ประชาชนให้อาหารนกพิราบจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นว่าเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 กรณีฝ่าฝืนให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญมีโทษ จำคุก 3 เดือนปรับ 25,000 บาท และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทโดยกฎหมายนี้จะบังคับกับทุกสถานที่ไม่ใช่เฉพาะในสวนสาธารณะเท่านั้น

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ปัจจุบัน กทม.ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในสวนสาธารณะทั้งหมด 37 เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกพิราบ เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญและช่วยดูแลสุขภาพอนามัยผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ที่เสี่ยงได้รับเชื้อนกพิราบ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หากพบการให้อาหารนกพิราบให้ตักเตือนและห้ามปรามทันที”