ปิยะ ยอดมณี ลาออก ซีอีโอ นกแอร์ มีผลตั้งแต่ 23 สิงหาคม นี้

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
137 ครั้ง

แชร์โพสนี้

 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติ ให้นายปิยะ ยอดมณี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ซีอีโอ) และกรรมการชุดย่อยของบริษัททุกคณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่23 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป และพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 รายงานจากบริษัทแจ้งว่าการลาออกเป็นความประสงค์ของนายปิยะ

โดยบริษัทได้แต่งตั้งนายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายปิยะ ยอดมณี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้นาย ปิยะ ยอดมณี เข้ารับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ โดยรับไม้ต่อจากนายพาที สารสิน เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา