แชร์โพสนี้

ชมภาพการระเบิดทำลายสะพานอิ๋งปิน ส่วนหนึ่งของทางด่วนยกระดับสายลู่เจ๋อท่าย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองถายโจว มณฑลเจ้อเจียงทางจีนตะวันออก เมื่อเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันศุกร์ (24 ส.ค.) ที่ผ่านมา


สะพานอิ๋งปินที่มีความยาวทั้งหมด 447.42 เมตร ถูกระเบิดแบบกำหนดทิศทางจากทิศใต้ไล่สู่ทิศเหนือ โดยหลังจากนี้จะมีการก่อสร้างทางด่วนยกระดับลู่เจ๋อท่ายขึ้นมาทดแทน

ขอบคุณคลิปจาก China Xinhua News