แชร์โพสนี้

ชมภาพของบันไดสู่สวรรค์จำนวน 999 ขั้นจากใจกลางจางเจียเจี้ย ในมณฑลหูหนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน ขึ้นสู่ภูเขา “เทียนเหมิน” ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายในภาษาจีนว่า “ประตูสวรรค์”

ภูเขาเทียนเหมินแห่งนี้ ถือเป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของแดนมังกร มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร ด้านบนมีช่องขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดเองตามธรรมชาติ เมื่อมองจากด้านล่างก็ดูเหมือนประตูที่ขึ้นไปสู่สวรรค์ จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเอง