แชร์โพสนี้

คลิปภาพแสดงสภาพบ้านเรือนประชาชน ในเมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ ของ สปป.ลาว หลังน้ำลด จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อยแตก