แชร์โพสนี้

หญิงร้องเพลงหน้าห้องเรียน เหมือนไม่มีอะไร แต่พอเปล่งเสียงออกมาเท่านั้น #ไปเป็นนักร้องเถอะลูก