แชร์โพสนี้

สถานการณ์น้ำทะลักท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ต่าง ๆ ในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว หลังเกิดเหตุการณ์เขื่อนแตก เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ล่าสุดกลับเกิดเหตุการณ์ระทึก เมื่อมีกระแสน้ำพัดสะพานในแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว แตก

จากภาพจะเห็นว่า มวลน้ำสีขุ่นข้นของแม่น้ำหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา ของ สปป.ลาว กำลังพัดพาเอาสะพานข้ามแม่น้ำขาดลง