แชร์โพสนี้

เขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย ในแขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสปป.ลาวแตก ทำให้มวลน้ำ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร ทะลักชาวบ้านต้องอพยพหนีขึ้นหลังคา