ททท. เปิดสำนักงานโทรอนโต เจาะแคนาดา ตลาดคุณภาพ คาด ปี61 โตเพิ่ม 8.46%

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
375 ครั้ง

แชร์โพสนี้

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิด ททท. สำนักงานโทรอนโต ณ Exchange Tower เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา พร้อมนำเสนอแคมเปญ “Amazing Thailand Open to The New Shades” โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออตตาวา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ททท. พร้อมด้วยผู้บริหาร ททท. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ เข้าร่วมงาน

นายกลินท์ สารสิน กล่าวว่า ททท. สำนักงานโทรอนโต นับเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งที่ 28 ของ ททท. โดยโทรอนโตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของภูมิภาคอเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นฐานการตลาดที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของ ททท. ซึ่งมุ่งหานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีจำนวนวันพักค้างเฉลี่ยยาวนานและกำลังซื้อสูง

ปัจจุบัน ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่เร่งพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวและผลักดันแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนของไทยให้เป็นที่รับรู้และตรงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในตลาดดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยว
ชาวแคนาดาสนใจแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเภทหาดทรายชายทะเล ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ การฮันนีมูน และการรับประทานอาหาร อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสายการบินพันธมิตร อาทิ คาเธ่ย์แปซิฟิค อีวีเอ แอร์ เอมิเรตส์แอร์ไลน์ กาตาร์แอร์เวย์ โคเรียนแอร์ แอร์แคนาดา เพื่อให้บริการเที่ยวบินต่อเครื่องจากโทรอนโตมายังกรุงเทพฯ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า
นักท่องเที่ยวแคนาดาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 18 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,500 บาท/คน/วัน จัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายต่อทริปสูงที่สุดในภูมิภาคอเมริกา ในปี 2560 ที่ผ่านมา สร้างรายได้ถึง 20,180 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยคิดเป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองโทรอนโตร้อยละ 45

กลุ่มนักท่องเที่ยวแคนาดา เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาไทยแล้วคิดเป็น ร้อยละ 65 และ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ร้อยละ 35 ทางททท.จะเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นโดยจะผูกกับนโยบายเมืองรอง วิถีท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นไทย เส้นทางที่เป็นจุดเชื่อมโยง เช่น ภาคตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวแคนาดาจะมองในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยว โดยทางททท.จะเข้ามาช่วยบริหารการจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

เนื่องจากในโทรอนโต มีร้านอาหารไทยมากกว่า50ร้านและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิดที่จะจับมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในโทรอนโตช่วยส่งเสริมการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในประเทศไืทยด้วย คาดการณ์ ภายในปี 2561 นี้ รายได้ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวแคนาดาจะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.46

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ททท. กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาส่วนใหญ่ที่มาไทยจะชอบเรื่องราวการเติมเต็มประสบการณ์ชีวิต ท้องถิ่นที่สดใหม่ไม่ปรุงแต่ง การท่องเที่ยวในรูปแบบการรับผิดชอบสังคม รวมถึงใช้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงเดินทางเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาค เช่น เมียนมาร์ ภูฏาน เวียดนาม เป็นต้น ปัจจุบันในเอเซียมีคู่แข่งที่สำคัญได้แก่ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีเที่ยวบินตรงไปยังประเทศแคนาดาและสะดวกต่อการเดินทาง แม้การเดินทางมาประเทศไทยจะไม่มีเที่ยวบินตรงแต่ทางททท.มั่นใจว่าจะสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับตลาดนักท่องเที่ยวแคนาดาได้เพิ่มมากขึ้น