เคยเห็นไหมปูแต่งงาน? ชาวบ้านระยองจับปูแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าพิธีวิวาห์ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
224 ครั้ง

แชร์โพสนี้

       เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “รักษ์แสม รักเสมอ” (แต่งงานปู) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สะพานรักษ์แสม ตำบล เนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนของสะพานรักษ์แสมอีกด้วย

       สะพานรักษ์แสมเป็นสะพานที่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านเพื่อให้มีสะพานไม้ข้ามฝั่งไปดูแลคอกปูแสม พันธุ์สัตว์น้ำ และป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ก่อนจะมีการเปลี่ยนมาสร้างเป็นสะพานแขวนที่สวยงาม ความยาว 80 เมตร เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติและไม่ขวางทางเรือที่สัญจรไปมา พร้อมทั้งยังสร้างสะพานเดินชมป่าชายเลนยาว 90 เมตรอีกด้วย

       นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติของริมคลองสองฝั่ง ต้นโกงกางและต้นแสมอายุกว่า 100 ปี อีกทั้งสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในที่เดียวกัน จึงเป็นสถานที่ที่คู่รักนิยมเดินทางมาถ่าย Pre-wedding นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆ ได้ อาทิ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ตัดกับความงามของทุ่งโปรงทอง ชมความสวยงามของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส สัมผัสวิถีชีวิตของแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านทะเลน้อย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดจันทบุรีผ่านถนนเฉลิมบูรพาชลทิตซึ่งเป็นถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย

       นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง เปิดเผยว่า กิจกรรมเด่นของรักษ์แสมที่เนินฆ้อ คือ การจัดงานแต่งงานปู (รักษ์แสม รักเสมอ) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนำปูแสมฝ่ายเจ้าบ่าว มาสู่ขอปูแสมฝ่ายเจ้าสาว

       โดยจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีเช่นเดียวกับการแต่งงานคน มีการส่งตัวเข้าหอเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูแสมและปูดำ และพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติสองข้างทางของสะพานรักษ์แสม สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน และเป็นการผลักดันให้สะพานรักษ์แสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ปูแสม ปูดำ สัตว์น้ำและทรัพยากรตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าสูงสุด