ครั้งแรกในไทย! ผู้พิการทางสายตา ปั่นจักรยานสามัคคีจากกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 867 กม. ระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
170 ครั้ง

แชร์โพสนี้

โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No one left behind” เป็นกิจกรรมที่คนตาดีร่วมกับคนพิการทางสายตา ปั่นจักรยานเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระดมเงินบริจาค 67 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2561 ขบวนนักปั่นอาสาและคนพิการทางสายตา 40 คน ร่วมกันปั่นจักรยานในโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No one left behind” โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานกิโลเมตรแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งระยะทางปั่นทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่ 120 กิโลเมตร ปลายทางที่ จ.สุพรรณบุรี ตลอดเส้นทางโดยเฉพาะจุดแวะพัก มีประชาชนนำเงินมาร่วมบริจาค

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวถึงที่มาของการปั่นระดมเงินบริจาคครั้งนี้ว่า ปัจจุบันมีคนพิการที่สามารถทำงานได้ แต่ไม่มีงานทำ 455,990 คน เพราะไม่มีสถานที่รองรับในการฝึกอาชีพ ที่มีอยู่เดิมก็แออัดไม่เพียงพอ รวมถึงและสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต ทำให้คนพิการหมดโอกาสในการหารายได้พึ่งพาตนเอง มูลนิธิสากลเพื่อนคนพิการจึงหวังลดข้อจำกัดนี้ โดยจัดสร้างอาคารสถานที่ในที่ดินของมูลนิธิฯ แต่ยังขาดเงินในการก่อสร้าง 67 ล้านบาท

สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานเริ่มจากกรุงเทพฯ ไปถึง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รวม 9 วันผ่าน 9 จังหวัด ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร โดยประชาชนที่ต้องการร่วมบริจาคเงินสามารถติดตามรายละเอียดและช่องทางการบริจาคได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ