PTTGC เดินหน้าโครงการปิโตรเคมีขั้นต้นเต็มศักยภาพ จับมือ ซัมซุง เอ็นจิเนียร์ริ่ง และ ทีทีซีแอล ก่อสร้างโรงโอเลฟินส์ขนาด 750,000 ตันต่อปี ขานรับนโยบาย EEC ของรัฐบาล

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
166 ครั้ง

แชร์โพสนี้

PTTGC เดินหน้าโครงการปิโตรเคมีขั้นต้นเต็มศักยภาพ จับมือ ซัมซุง เอ็นจิเนียร์ริ่ง และ ทีทีซีแอล ก่อสร้างโรงโอเลฟินส์ขนาด 750,000 ตันต่อปี ขานรับนโยบาย EEC ของรัฐบาล

         นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Mr. Supattanapong Punmeechaow, CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)   ลงนามในสัญญาออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง (Engineering, Procurement & Construction) กับ  Mr. Sung An Choi (ที่ 2 จากขวา), President, บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SECL) Mr. Sang Wook Lee, (ขวาสุด) Managing Director, บริษัท ซัมซุง เอนจิเนียริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด (SETT) และ นายวันชัย รตินธร (ซ้ายสุด) Vice President, บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL) เพื่อก่อสร้างโรงงาน ปิโตรเคมี โครงการโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Project)  โดยใช้แนฟทา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบหลัก โดยมีกำลังการผลิตเอทิลีน อยู่ที่ 500,000 ตันต่อปี และโพรพิลีน 250,000 ตันต่อปี ส่งผลให้กำลังการผลิตโอเลฟินส์ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,988,000 ตันต่อปี เป็น 3,738,000 ตันต่อปี คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 985 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 35,657 ล้านบาท