แชร์โพสนี้

  
     
           ในประเทศนิวซีแลนด์ “แกะ” เป็นประชากรสัตว์ที่มีมากกว่าชาวนิวซีแลนด์ถึง 10 เท่า ซึ่งนอกจากเนื้อของมันจะเป็นอาหารอันโอชะให้มนุษย์แล้ว ขนของมันก็มีประโยชน์อีกไม่ใช่น้อย ที่นี่นอกจากจะชึ้นชื่อเรื่องน้องแกะแล้ว สุนัขต้อนแกะก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ทั้งความน่ารักและฉลาดแบบสุดๆ  และชาวนิวซีแลนด์ใช้สุนัขต้อนแกะมายาวนาน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้มีอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะเกิดขึ้น เพื่อระลึกถึงความดีเอาไว้
 
โบสถ์ Church of The Good Shepherd
 
              อนุสาวรีย์สุนัขเลี้ยงแกะ (The famous Collie dog statue) ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโบสถ์ Church of The Good Shepherd อนุสรณ์นี้ตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบกิจการในท้องถิ่นแม็คเคนซีกับประชาชนในย่านนี้ ที่ซาบซึ้งในคุณค่าของสุนัขเลี้ยงแกะพันธุ์คอลลี (Collie) ถ้าปราศจากเจ้าคอลลี่ทั้งหลายนั้นแล้วการบุกเบิกหุบเขาในดินแดนแถบนี้คงเป็นไปไม่ได้เลย
 
 
                อนุสาวรีย์สุนัขคอลลีนี้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1968 โดยส่วนบนสุดนั้นเป็นรูปหล่อของสุนัขคอลลีซึ่งออกแบบปั้นโดยภริยาของชาวไร่ผู้หนึ่งในเขตแม็คเคนซีนี้เอง แล้วส่งงานปั้นนั้นไปขึ้นรูปหล่อด้วยทองเหลืองที่ประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะนำกลับมาตั้งไว้เป็นสิ่งเตือนใจคนที่นี่  เพื่อระลึกถึงคุณความดีของสุนัขต้อนแกะที่ทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้นั่นเอง  
 
 
 
เหล่าสุนัขเลี้ยงแกะในนิวซีแลนด์
 
 
 
ขอบคุณภาพจากรายการ ลีลามี BECTERO