ปตท.จับมือ ไปรษณีย์ไทย พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่าน e-commerce ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
132 ครั้ง

แชร์โพสนี้

            ปตท.จับมือ ไปรษณีย์ไทย พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่าน E-Commerce ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

            ด้วยจุดบริการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ด้วยระบบโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และรูปแบบ E-Commerce ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มช่องทางการตลาดให้หมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกรในการนำสินค้าจากชุมชนมาจำหน่าย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยิ่งขึ้น

            เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60 ที่อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ E-Commerce ในสถานีบริการน้ำมันของปตท. ช่วยสนับสนุน การกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้า OTOP และ SMEs (ปตท.)

            ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท. ได้มีการนำศักยภาพของเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน เป็นจุดให้บริการ จำหน่าย และกระจายสินค้า ทั้งรูปแบบร้านค้า และระบบ E-Commerce โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาช่วยขยายตลาด

             ด้านนางสมร กล่าวด้วยว่าไปรษณีย์ไทยมีเครือข่าย ขนส่งและโลจิสติกส์ที่เข้มแข็งพร้อมบริการไปรษณีย์ที่หลากหลาย รองรับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ SME และธุรกิจ E-commerce ทุกประเภทภายใต้แนวคิด ไปรษณีย์ไทย 4.0 มาตรฐานทันสมัย พึงพอใจลูกค้า และยกระดับสินค้าชุมชนทั่วประเทศให้เข้าถึงระบบการจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ผ่านโครงการ E-commerce ชุมชน รวมของดี ของเด่น 77 จังหวัด ภายใต้เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศอีกด้วย

             อย่างไรก็ตาม ปตท. พร้อมสนับสนุน ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่ม SMEs เกษตรกร และ E-commerce ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานโดยนำจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด