กรมเจ้าท่าเตรียมจัดเรือฟรี บริการ ปชช.เดินทางถวายอาลัย 28 ต.ค.นี้

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,572 ครั้ง

แชร์โพสนี้

 
     ​กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สมาคมเรือไทย เตรียมการอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย ด้านการขนส่งทางน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการเดินทางด้วยเรือโดยสารสาธารณะ เพื่อเดินทางถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยจัดให้มีเรือข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือภัตตาคาร ให้บริการประชาชนฟรี
 
     กรมเจ้าท่า ประสานขอความร่วมมือ สมาคมเรือไทย ในการจัดเตรียมเรือโดยสารให้บริการฟรี ดังนี้
 
1. เรือข้ามฟาก เส้นทางท่าเรือพรานนก – พระจันทร์ใต้ และท่าเรือวัดระฆัง – พระจันทร์ใต้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2. เรือด่วนเจ้าพระยา จำนวน 1 ลำ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 120 คน/เที่ยว เส้นทางท่าเรือสาทร – ท่าช้าง เวลา 10.00 – 16.00 น. ออกให้บริการทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559
 
3. เรือภัตตาคาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 200-400 คน/เที่ยว (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) ในวันที่ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 14.00 น. ให้บริการ 2 เส้นทาง ดังนี้
– เส้นทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ – ขสมก. – เรือโดยสาร บริเวณท่าเรือเขียวไข่กา – ปิ่นเกล้า
– เส้นทางเชื่อมต่อ ขสมก. – สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน – เรือโดยสาร บริเวณท่าเรือสาทร – ปิ่นเกล้า
 
 
 
 
       พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ เรือตรวจการณ์ ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแล รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการเรือและท่าเรือ โดยสารสาธารณะที่มีการใช้งานจำนวนมาก และจัดพนักงานขนส่ง ประจำท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชน ใช้บริการจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยในการขึ้น-ลงเรือ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเดินทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
        ​หากพบเหตุไม่ปลอดภัยหรือประสบเหตุทางน้ำ สามารถขอความช่วยเหลือจากเรือตรวจการณ์ กรมเจ้าท่า โดยใช้สัญญาณเสียงหรือแสง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2639-4782 , 0-2233-1311-8 ต่อ 353 หรือสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง