คำพระราชปณิธานกีฬาอันยิ่งใหญ่ ของกษัตริย์นักกีฬา

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
6,544 ครั้ง

แชร์โพสนี้

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ของไทย ทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นอย่างมาก และได้แสดงพระอัจฉริยภาพด้วยการต่อเรือจากฝีพระหัตถ์ โดยเรือใบลำที่พระองค์ทรงต่อด้วยพระหัตถ์ คือ เรือใบพระที่นั่งเอ็นเตอร์ไพรส์ พร้อมพระราชทานชื่อว่า 'ราชปะแตน' และต่อมาทรงต่อเรือใบประเภท OK ขึ้นอีก พระราชทานชื่อว่า 'นวฤกษ์' ซึ่งเรือนวฤกษ์นี้เองทรงนำมาใช้แข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 (หรือกีฬาซีเกมส์ในปัจจุบัน)
 
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 การแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ ประเทศไทย นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของพสกนิกรชาวไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นตัวแทนของชาติร่วมแข่งขันเรือใบประเภท OK ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรือเวคา 2 ใบเรือหมายเลข TH27
 
ในรอบชิงชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเรือใบนำมาตลอด ตามด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ และนักกีฬาทีมชาติเมียนมา ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ รอบสุดท้ายกระแสลมเปลี่ยนทิศทาง ทำให้ต้องทรงเรืออ้อมทุ่นผิดตำแหน่ง กระนั้นก็ยังทรงนำเรือเข้าสู่เส้นชัยเป็นพระองค์แรก ตามด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ
 
โดยภายหลังจากเข้าเส้นชัย และทรงทราบว่า อ้อมเรือผิดทุ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงพระสรวลก่อนทิ้งพระองค์ลงน้ำ และผลการแข่งขันในครั้งนั้น คณะกรรมการมีมติทำให้ทรงครองเหรียญทอง ร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯเหรียญทองของท่านได้ทำให้พสกนิกรชาวไทยที่เดินทางมาชมพระปรีชาสามารถถึงขอบสนาม ส่งเสียงกู่ร้องด้วยความยินดี 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ ว่า 'การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง' นั่นแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ