เนปาลออกแบบซองบุหรี่ใหม่ คำเตือนใหญ่ที่สุดในโลก

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,205 ครั้ง

แชร์โพสนี้

เนปาลดำเนินการเกี่ยวกับคำเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่ใหม่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90 ของด้านหน้าและด้านหลังซองบุหรี่ ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียว โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้วางขายตามตลาดเรียบร้อยแล้วด้วย  หลังจากมีการออกกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโฆษณาและสนับสนุนยาสูบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนประเทศไทยของเรานั้นมีคำเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่ใหญ่และเข้มงวดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศเนปานนั่นเอง
 
โดยการวิจัยชี้ให้เห็นว่าป้ายคำเตือนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านความเสี่ยงและปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ และยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูบบุหรี่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นคำเตือนขนาดใหญ่บนซองบุหรี่จึงสามารถสร้างแจงจูงใจในการเลิกสูบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการศึกษาล่าสุดในเนปาลพบว่า ร้อยละ 90 ของชาวเนปาล ที่มีส่วนร่วมในการศึกษา เชื่อว่าป้ายเตือนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันผู้คนจากการเริ่มต้นที่คิดที่จะสูบบุหรี่ นอกจากนี้ร้อยละ 95 ของผู้ที่เคยสูบบุหรี่ ระบุว่า ป้ายเตือนมีส่วนช่วยในการโน้มน้าวใจไม่ให้พวกเขาอยากกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง
 
ถึงอย่างไรต้องแสดงความชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขประเทศเนปาน ที่ลุกขึ้นมาจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน โดยการดำเนินการที่เข้มงวดพยายามลดการใช้บุหรี่หรือยาสูบประเภทต่าง ๆ ภายในประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก global.tobaccofreekids.org
ขอบคุณภาพจาก Youtube : Bloomberg Philanthropies