แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา สัปดาห์นี้พาเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทย การก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามอย่างสะพานแขวน สะพานข้ามแม่น้เจ้าพระยาที่ใหญ่และสูงเสียดฟ้า และมีความโดดเด่นของการออกแบบสะพานที่มีเอกลักษณ์ให้เข้ากับประเทศไทย