แชร์โพสนี้

การเรอกับการตดนับว่าเป็นเรื่องเดียวกับการอุจจาระปัสสาวะ หรือว่าง่ายๆ ก็คือการขับถ่าย  แต่สิ่งที่ออกมาเป็นเพียงแค่แก๊ส ที่ออกมาโดยการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ แต่ถ้าออกมาทางก้น หากมีกลิ่นเหม็นก็อาจเพราะเราไม่ขับถ่ายของหนักเป็นเวลานานหรือลำไส้มีแบคทีเรียสะสมอยู่มาก