แชร์โพสนี้

การนอนหลับให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายของเด็ก ๆ เติบโตสูงขึ้น เพราะในเวลาที่เด็ก ๆ นอนหลับสนิท ต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนชื่อ growth hormone ออกมา ถ้าเด็กนอนไม่พอ growth hormone จะถูกหลั่งออกมาน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้ตัวเตี้ย ไม่สูงเท่าที่ควร และไม่ควรนอนเหลัง22.00 น. เนื่องจากโกรธฮอร์โมนจะหลั่งในช่วงภายหลังจากการหลับสนิท 90 นาที และจะหลั่งในช่วงเวลาหลัง 24.00 น. ดังนั้นหากเรานอนหลังจากเวลานั้นแล้ว ร่างกายของเราก็จะหลั่งโกรธฮอร์โมนน้อย ร่างกายก็จะมีการพัฒนาการช้า เป็นปัญหาของการเพิ่มความสูงที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกต และเอาใจใส่เป็นพิเศษ