แชร์โพสนี้

เหตุที่มันทนหนาวได้เพราะมีขนที่ละเอียดแน่นไปทั้งตัว ขนบนร่างกายของหมีแบ่งเป็นสองชั้นขนชั้นนอกตั้งตรงและหยาบสามารถดูดแสง อาทิตย์ที่ส่องเข้าร่างกายได้ทั้งหมด ส่วนขนชั้นในเป็นเป็น ขนอ่อนสั้นและละเอียดระหว่างขนทั้งสองชั้นนี้เต็มด้วยอากาศจึงช่วยกักเก็บ ความร้อนในร่างกายไว้และช่วยกักเก็บความร้อนในร่างกายไว้และช่วยรักษา อุณหภูมิในร่างกายได้