แชร์โพสนี้

การเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจนั้นจะไม่เจาะที่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเลย เนื่องจากบริเวณนิ้วทั้งสองมีเนื้อเยื่อติดต่อลงไปยังฝ่ามือและข้อมือ ถ้าเกิดการติดเชื้อจะทำให้ลุกลามออกไปได้รวดเร็วและยากแก่การรักษา
 
ส่วนนิ้วก้อยนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งของต่าง ๆ หลังการเจาะได้ง่ายเพราะเป็นนิ้วสุดท้าย จึงอาจทำให้เจ็บหรือเกิดการติดเชื้อ
 
ที่นี้ก็เหลือสองนิ้วให้เลือกเจาะระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางเมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่านิ้วนางมีโอกาสจะถูกกระทบน้อยกว่านิ้วกลาง เพราะเราแทบไม่ได้ใช้นิ้วนางทำอะไรเลย (นอกจากใส่แหวน) ดังนั้นนิ้วนางจึงเป็นนิ้วที่เหมาะที่สุดที่จะถูกเจาะเลือด