แชร์โพสนี้

ตั้งโต๊ะกังขายทองคำรูปพรรณหลากหลายลาย อยู่คู่เมืองไทยมา 140 ปี เป็นกิจการที่สืบทอดมาถึงรุ่นที่ 4 แล้ว และยังเปิดตัวตึกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่า โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำทอง ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของช่างทองนับร้อยชีวิตในยุคอดีตที่ตั้งโต๊ะกังเคยรุ่งเรืองยิ่งกว่าปัจจุบัน