แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา สัปดาห์นี้ จะพาไปดูศิลปะแปลกๆ ที่ใช้เหงื่อในการวาดภาพออกมา ผลงานของครูอาร์ท นวมิตร อย่าลืมญาติ ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศิลปินที่สามารถเรียกเหงื่อออกจากมือวาดรูปแทนน้ำ