แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา พาไปชม ยุ้งพระ ของสะสมที่มีอายุมานับร้อยปี ที่รวบรวมพระพุทธรูปหลากหลายองค์เข้าไว้ในที่นี้ ซึ่งมีมูลค่าทางด้านจิตใจ โดยจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะทุกวันพระ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีของสะสมโบราณในอดีตที่เก็บรักษาเอาไว้ ที่มีอายุมากกว่าร้อยปี