แชร์โพสนี้

ดาวฤกษ์ที่เราเห็นบนท้องฟ้านั้นอยู่ไกลจากเรามากๆ แม้จะมีขนาดใหญ่โตกว่าดวงอาทิตย์เราหลายสิบเท่า แต่ความที่มันอยู่ไกล แสงที่เดินทางมายังตาของเราจะเป็นลำแล็กเท่าเส้นผม บางคนเรียกลักษณะแบบนี้ว่า Pin Point หรือ จุดปลายเข็ม ด้วยขนาดของลำแสงที่เล็กเท่าเส้นผมนี้เอง เมื่อผ่านชั้นบรรยากาศของโลกเราซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นเม็ดเล็กๆ เคลื่อนที่ผ่านไปมาตามกระแสลม มันจะตัดลำแสงเหล่านี้ เหมือนสวิทส์ปิดปิดเปิดเปิด จึงดูเหมือนว่าดาวนั้นกระพริบได้ ในขณะที่แสงจากดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ใกล้กว่ามีขนาดลำแสงใหญ่กว่า ฝุ่นเหล่านั้นจะมาบังไม่ได้ เราจึงเห็นแสงจากดาวเคราะห์สว่างนิ่งๆไม่กระพริบ