แชร์โพสนี้

ในโลกเรานี้มีน้ำประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์กิโลเมตร แต่น้ำเกือบทั้งหมดอยู่ในมหาสุทร ดังนั้นน้ำจึงเป็นน้ำเค็มที่เราไม่สามารถดื่มใช้เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมได้จากปริมาณน้ำทั้งหมดในโลกนี้ มีเพียงน้ำแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดและน้ำจืดเกือบทั้งหมดอยู่ที่ขั้วโลกในลักษณะธารน้ำแข็ง และเป็นแผ่นน้ำแข็ง