แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา จะพาไปดูไข่ปลาสุดแปลกที่อยู่ในดิน และจะฟักเป็นตัวออกมา ปลาชนิดนี้คือปลา คิลลี่ ฟิช ปลามหัศจรรย์ยอดฮิต เก็บไข่ได้นาน ฟักเองตามใจชอบ เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก จัดอยู่ในวงศ์ Cyprinodonida มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาตะวันออก ช่วงวางไข่มักจะวางไข่ไว้ตามพื้นดิน พอน้ำมาจะรีบฟักเป็นตัวและโตเร็วมาก อายุแค่ 2-3 เดือนก็จะโตเต็มวัย สามารถผสมพันธุ์ได้ และต้องเร่งวางไข่ให้เร็ว ไม่เช่นนั้นถ้าน้ำแห้งจะทำให้สูญพันธุ์ไป เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จากธรรมชาติจริงๆ 

ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาคิลลี่ คือเพราะมีสีสันสวยงาม คล้ายปลาทะเล  เป็นปลาที่เริ่มนิยมเลี้ยงกัน เพราะมีสีสันสดใส คล้ายปลาหางนกยูงบ้านเรา อาหารของปลาชนิดนี้จะเป็นไรทะเล และหนอนแดง  ก่อนจะเลี้ยงควรจะศึกษาให้ดีก่อน