แชร์โพสนี้

จะรู้ไปทำไม ยุงตัวผู้กินอะไรเป็นอาหาร? อย่างที่ทราบกันว่า ยุงที่กัดและดูดเลือดเรานั้นเป็นยุงตัวเมีย เพราะยุงตัวเมียต้องการสารโปรตีนในเลือดเพื่อไปสร้างไข่ แล้วยุงตัวผู้เขากินอะไร ? ยุงตัวผู้นั้นจะกินน้ำหวานจากดอกไม้ และน้ำหวานจากพืชผักผลไม้ แต่ที่จริงแล้วยุงบางสายพันธุ์ทั้งตัวเมียและตัวผู้ล้วนกินน้ำหวานดอกไม้ และน้ำผักผลไม้เป็นอาหาร แต่ยุงตัวเมียจะดื่มเลือดเฉพาะเวลาช่วงเวลาวางไข่เท่านั้น