แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา พามาสนุกกัยต่อที่ กาดเมืองผี ใครหลายคนได้ยินอาจจะรู้สึกกลัว แต่ที่จริงแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ตั้งอยู่ใน อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมา คำว่ากาดหมายถึงตลาด เมืองผี หมายถึงความเชื่อที่มีมาแต่โบราณที่เร้นลับแล้วเล่าสืบทอดกันมา 
 
 
บริเวณโดยรวมของหน้าถ้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ ครอบคลุมพื้นที่ 96 ไร่ มีสภาพเป็นที่ราบลอนคลื่น สูงต่ำไม่สม่ำเสมอกัน ลักษณะของหน้าผาที่เป็นดินทรายและเสาหินทราย รูปร่างคล้ายดอกเห็ด หรือปราสาทโรมัน หรือประตูเมืองเก่า แล้วแต่มุมมองในแต่ละด้าน มีพื้นที่กว้างใหญ่ สวยงามวิจิตรอลังการ และยิ่งใหญ่กว่ามาก คาดว่าอยู่ในยุคเดียวกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่