แชร์โพสนี้

ทราบหรือไม่ว่า ทำไมน้ำดื่มบรรจุขวดบางยี่ห้อจึงบอกวันหมดอายุไว้ข้างขวด เพราะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้ซื้อสินค้าใหม่ ถูกสุขอนามัย แต่ในความเป็นจริงการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ขวดน้ำดื่มคือการสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้น้ำดื่มเป็นฟองฟู่ น้ำดื่มส่วนใหญ่จะระบุวันหมดอายุไว้ 2 ปี จากวันที่ผลิต เพราะภาชนะบรรจุบางประเภทจะเสื่อมสภาพลง