แชร์โพสนี้

สายตาของมดดีมาก พวกมันสามารถเก็บภาพที่เห็นได้เหมือนกับการถ่ายภาพหลายๆใบ ทำให้มันจำเส้นที่มันผ่านไปมาได้ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเคยทำการทดลองด้วยการนำอาหารไปวางไว้ในที่ที่หนึ่ง เมื่อมดค้นพบก็จะไปตามพรรคพวกมา ระหว่างทางมันจะไม่เดินทื่อๆมุงหน้าตรงไปยังรัง แต่มันจะหันกลับมามองเส้นทางเป็นระยะ บันทึกภาพในมุมที่ต่างกัน เมื่อมดพาพรรคพวกกลับมา มันก็จะหยุดเป็นระยะเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่เดิน กับภาพที่บันทึกไว้ว่าตรงกันหรือไม่ วิธีนี้ทำให้มดไปถึงที่หมายได้ถูกต้อง