แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา พาไปชมของแปลกแห่งลุ่มน้ำโขง จ.หนองคาย มาเปิดหูเปิดตากับไส้เดือนยักษ์แม่น้ำโขง   มีความยาวนับหลายเมตร มักพบที่ริมชายหาดแม่น้ำโขงหลายพื้นที่สองฝั่งโขงของไทยและลาว มีบทบาททำให้ดินบริเวณแม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร 
 
นอกจากนี้ยังตะลุยลงน้ำขุดหาไส้เดือนยักษ์ถึงริมแม่น้ำโขง พร้อมกับพิสูจน์วัดความยาวของไส้เดือนที่มีความยาวถึง 246 เซนติเมตร