แชร์โพสนี้

พาขึ้นเหนือ แอ่วเชียงใหม่ไปศูนย์อนุรักษย์ช้างและสิ่งแวดล้อม ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเลหือช้างไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นอีกด้วย ไปร่วมเปิดหูเปิดตากับเหล่าพิธีกรกันเลย
 
รายการ 'เปิดหูเปิดตา' รายการสารคดี วาไรตี้ ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ให้ผู้ชมได้รับรู้แล­ะได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ คน สัตว์ สถานที่ หรือสิ่งของ
ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 – 13.30 น. ทางช่อง 3SD (ช่อง 28)