แชร์โพสนี้

อาชาบำบัด ดำเนินการโครงการโดยกรมการสัตว์ทหารบก เป็นการใช้ม้าในการบำบัดเด็กออทิสติก เป็นการบำบัดในลักษณะมุ่งเน้นการเรียนรู้เฉกเช่นกิจกรรมบำบัดประเภทอื่น อาทิ การวาดภาพระบายสี การฝึกพูด การปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น โดยปัจจัยหลักของการบำบัดคือ ม้า
 
เมื่อนำเด็กเหล่านี้เข้ารับการบำบัดโดยการใช้ม้าแล้ว เด็กจะเกิดภาวะการเรียนรู้ที่จะทรงตัว เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายหรือตกจากหลังม้า ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ส่งผลในด้านดี คือ เด็กสามารถสร้างสมาธิโดยที่ตนเองไม่รู้ตัว เป็นเหตุให้ภาวะความเกรี้ยวกราดทางอารมณ์ถูกยับยั้งออกไป ติดตามโครงการดีๆไปกับรายการเปิดหูเปิดตา