แชร์โพสนี้

รายการอมยิ้ม ตอน โต้วาที ออกอากาศวันที่ 7 มีนาคม 2559
บททดสอบเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งและการโต้ตอบ
เด็กๆ จะทำอย่างไรเมื่อชายคนหนึ่งฝ่าฝืนกฏของห้องสมุด!!!
 ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา ปธ.โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักษยภาพมนุษย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าวถึงบททดสอบนี้ว่าเด็กมีจิตสำนึกสาธารณะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างดี
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่