แชร์โพสนี้

รายการอมยิ้ม ตอน หน้าไหนดี   ออกอากาศวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2559
แบบทดสอบเรื่องการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น
เมื่อเด็กๆ ต้องช่วยคุณครูเลือกคนที่ควรไปเที่ยวด้วย เด็กๆ จะเลือกอย่างไรดี???
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้เรื่องสัตว์ของน้องๆ และความคิดสร้างสรรค์ที่น้องๆ ต้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหน เหมาะสมจะเป็นเพื่อนของคุณครู
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่