แชร์โพสนี้

รายการอมยิ้ม ตอน ลูกพี่มันดื้อ ออกอากาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
บททดสอบเรื่องการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น
เมื่อพี่ขอคำปรึกษาเด็กๆ เรื่องลูกดื้อ เด็กๆ จะช่วยให้คำปรึกษายังไงดี???
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า แสดงให้เห็นถึงทักษะในการให้คำปรึกษาของเด็กๆ แนะนำว่าผู้ปกครองควรสอบถามความคิดเห็นของเด็กๆ เมื่อเกิดปัญหาเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่