แชร์โพสนี้

รายการอมยิ้ม ตอน ช่วยเก๊าหน่อย ออกอากาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 
บททดสอบเรื่องการมีน้ำใจและการแก้ไขปัญหา
 
เมื่อเด็กๆ มาเจอชายเป็นโรคเก๊าต์ จะช่วยยังไงดีเนี่ย?
 
 
 
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของเด็กๆ และความสามรถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยนำอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองควรสอนวิธีปฐมพยาบาลให้เด็กๆ เพื่อใช้ช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
 
 
 
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่ฟ