แชร์โพสนี้

รายการอมยิ้ม ตอน ย่อของสำคัญ ออกอากาศวันที่ 16พ.ย.58
 
 
บททดสอบเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งและการแก้ปัญหา
เมื่อคุณครูมอบหมายให้เด็กๆ ช่วยบรรจุของลงกล่องกระดาษ แต่กล่องกระดาษใหญ่ไม่พอ ทำไงดี?!
 
 
 
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า จะเห็นได้ว่า เมื่อคุณครูมอบหมายงานให้ทำ เด็กๆ จะมีความตั้งใจเป็นอย่างดี? สำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะเห็นได้ว่าเด็กที่มีอายุมากกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเด็กเล็ก เพราะมีประสบการณ์มากกว่า ผู้ปกครองก็มีส่วนช่วยให้เด็กๆ ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการมอบหมายหน้าที่ให้เด็กๆ รับผิดชอบ
 
 
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่