แชร์โพสนี้

รายการอมยิ้ม ตอน เต้นสารพัดสัตว์ ออกอากาศวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
 
บททดสอบเรื่องความสามัคคีและการกล้าคิด กล้าแสดงออก
 
เมื่อเด็กๆ ได้รับโจทย์เป็นเพลงเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ โดยให้เด็กๆ ออกแบบท่าเต้นเอง ท่าเต้นจะฮาขนาดไหนต้องไปชม!!!
 
 
 
 
 
พ.ต.ท.พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงแบบทดสอบนี้ว่า จะเห็นได้ถึงความตั้งใจของน้องๆ เมื่อได้รับมอบหมายงานมาก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ นอกจากนี้กิจกรรมยังช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าเต้นต่างๆ และสอนให้เด็กๆ รู้จักทำงานเป็นทีมด้วย ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ หากจัดกิจกรรมให้เด็กวัยนี้แข่งขันกัน เด็กๆ จะมีความตั้งใจและสนุกมากขึ้น
 
 
ติดตามรายการอมยิ้มที่นี่