แชร์โพสนี้

 
       ทีมแพทย์ของหน่วยกู้ชีพ และหน่วยกู้ภัยต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร “การฝึกรับมือภัยพิบัติในเขตห่างไกล” เป็นเวลา 8 วัน ที่เกาะแทสเมเนีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแมสเมเนีย และ กรม Australian Antarctic Division (AAD) ในกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลีย
 
       โดยหลักสูตรการสอนจะมุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะทางการแพทย์ที่ถูกต้อง เมื่อแพทย์ต้องรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการฝึกจะมีการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงขึ้น เพื่อทดสอบว่าบุคลากรของทีมแพทย์แต่ละคน มีไหวพริบหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ห่างไกลและไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ ที่เพียงพอ 
 
          นายแพทย์ Graham Denyer ผู้จัดทำหลักสูตร กล่าวว่า ต้องการฝึกฝนให้แพทย์เกิดความเคยชินกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความกดดัน  ทั้งจากสภาพอากาศในป่า และความไม่พร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ซึ่งการทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงานสูงเสมอไป แต่ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันทีและถูกต้อง จึงได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วย นั่นเอง
 
โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33