แชร์โพสนี้

 
         7 ทศวรรษแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงวางรากฐานการทำงานด้านต่างๆ ไว้ให้ประชาชนชาวไทยมากมาย หนึ่งในนั้น คือ งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในแถบเอเชีย และยุโรป
 
       ในเอเชีย พระองค์ทรงเดินหน้าเจริญสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่เปรียบเสมือนเมืองพี่เมืองน้องกันมาช้านาน 
 
        สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีการจัดตั้งโครงการภายใต้พระราชดำริในลาวเกือบ 10 โครงการ โดยโครงการแรกเริ่มของความสัมพันธ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 คือ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว ที่เมืองนาซายทอง ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ไปราว 22 กิโลเมตร  
 
          ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า 60 ปี โดยเริ่มจากการที่พระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2503 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีซูการ์โน จากนั้นมีโครงการที่ทั้งสองประเทศได้ทำร่วมกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์ขาเทียม และโครงการศึกษาแนวทางการเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์แพะเป็นอาชีพ รวมทั้งโครงการเพื่อเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
 
       ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองราชวงศ์มีความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ผ่านสิ่งที่ทรงโปรดคล้ายคลึงกัน นั่นคือ การเพาะสายพันธุ์ปลา เพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจให้ประชาชนในประเทศ โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ปี 2508 ทางญี่ปุ่นได้ส่งพันธุ์ปลาจำนวน 50 ตัว มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว และสามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทยได้ โดยปลาพันธุ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน คือ “ปลานิล”
 
       ส่วนความสัมพันธ์กับประเทศแถบยุโรป ได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีไว้อย่างแน่นแฟ้นเช่นกัน
 
       ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษาและเจริญพระชนม์ที่นั่น ทั้งยังเคยพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อในท้องถิ่นด้วย ปัจจุบันมีอนุสรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ คือ ศาลาไทย ในเมืองโลซานน์ ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ปี 2552  อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น และกระทรวงการต่างประเทศของสมาพันธรัฐสวิตฯ ยังได้ร่วมกันจัดทำบัตรโทรศัพท์ และดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือ “ร้อยปีสยาม-สวิตเซอร์แลนด์” ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้วย
 
        สหราชอาณาจักร ราชวงศ์ของทั้งสองประเทศเป็นมิตรและมีการเสด็จเยือนซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี 2503 ในฐานะทรงเป็นพระราชอาคันตุกะ ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระราชสวามี
 
       นับเป็นรากฐาน และเเนวทางปฏิบัติที่ยังผลประโยชน์มาสู่ประชาชนชาวไทยในปัจจุบันอย่างมาก ทำให้ไทยและนานาประเทศได้มีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน สืบไปในอนาคต
โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33